USG NEREK I PROSTATY

USG – badanie ultrasonograficzne, w którym wykorzystywane jest zjawisko tworzenia obrazów narządów ciała za pomocą fal ultradźwiękowych wysokiej częstotliwości. Jest to badanie bezpieczne i dzięki temu można je często powtarzać. Jest to jednak badanie subiektywne, którego wynik zależy od jakości (ceny) aparatury oraz doświadczenia lekarza wykonującego badanie.
W urologii USG wykonywane jest głowicą przyłożoną do powłok ciała oraz głowicą włożoną do odbytnicy – badanie TRUS.
USG przez powłoki ciała jest szczególnie przydatne w ocenie nerek (obecność kamieni, torbieli, guzów zastoju moczu), pęcherza moczowego (obecność kamieni, guzów, uchyłków, ocena zalegania moczu) oraz stercza czyli prostaty (dokładna ocena wielkości prostaty). Do urologicznego badania USG pacjent nie musi być na czczo, natomiast dobrze jest, aby miał wypełniony pęcherz moczowy.
Badanie przez odbytnicze TRUS jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania biopsji stercza wtedy kiedy podejrzewamy raka tego narządu. Samo badanie TRUS jest niewystarczające, aby rozpoznać, albo wykluczyć raka.