Biopsja Prostaty

wykonywana jest wtedy kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie raka tego narządu. O celowości tego badania decyduje urolog. Do badania nie trzeba się specjalnie przygotowywać . W przededniu badania należy zażyć zlecony przez urologa antybiotyk. Badanie wykonywane jest z reguły bez znieczulenia w ułożeniu pacjenta na lewym boku z podkurczonymi w kolanach nogami.
Do odbytnicy wprowadza się głowicę ultrasonograficzną (o średnicy mniej więcej kciuka) z wytworzonym specjalnie kanałem, przez który wsuwa się igłę biopsyjną (o średnicy mniej więcej końcówki wkładu do długopisu). Igłą tą nakłuwa się stercz przez ścianę odbytnicy pobierając drobny wycinek do badania mikroskopowego. Takich nakłuć należy wykonać minimum 8 (po 4 z każdego płata stercza). Po badaniu pacjent może iść do domu.
Po biopsji często występuje przejściowy krwiomocz i w nasieniu pojawia się krew. Może wystąpić wysoka gorączka i wtedy należy niezwłocznie skontaktować się z urologiem.

Czy biopsja prostaty jest bolesna ?

Wrażliwość na ból trudno określić – jest indywidualna. Jednakże na podstawie opinii większości pacjentów, u których wykonywałem biopsję uczucie jest porównywalne do tego jaki pojawia się przy zastrzyku domięśniowym. Ból zatem nie jest silny.

Czy można wykonać jakieś znieczulenie do biopsji prostaty ?

W Polsce zasadniczo biopsję wykonuje się bez szczególnego rodzaju znieczulenia. Jedynie tuż przed biopsja wprowadza się do odbytnicy maść miejscowo znieczulającą. Istnieją jednak ośrodki gdzie przed biopsja znieczula się poprzez osobny zastrzyk nerwowe pęczki prostaty. Takie znieczulenie zmniejsza odczuwanie bólu podczas samej biopsji.

Czy można znieczulić ogólnie do biopsji prostaty.

Oczywiście jak do każdego innego zabiegu, ale nie jest to powszechnie praktykowane. Czasami kiedy wykonuję się bardzo rozszerzoną biopsję, podczas której pobiera się po 12 wycinków z każdego płata (czyli łącznie 24 wycinki) wtedy pacjenta znieczula się dożylnie.

Czy brak rak prostaty w wycinkach uzyskanych podczas biopsji wyklucza raka tego narządu ?

Niestety nie wyklucza. Objętość prostaty waha się od 30ml do ponad 100ml natomiast ilość tkanki pobrana do badania poprzez biopsję jest mała. Zatem rak może rozwijać się „tuż obok” miejsca, z którego pobrano wycinek. Dlatego tez, jeżeli są uzasadnione powody, urolog może zdecydować o powtórnej biopsji lub biopsji rozszerzonej, Wtedy pobiera się o wiele więcej wycinków z prostaty.

Jakie są powikłania po biopsji prostaty?

Przejściowy krwiomocz – często, krew w nasieniu bardzo często, wysoka gorączka i zakażenie dróg moczowych groźne dla życia – rzadko, zgon – niezmiernie rzadko. Dlatego tez do wykonania biopsji prostaty muszą zostać ustalone mocne wskazania. Ustala je urolog.

Czy można zrobić aspiracyjna biopsję prostaty cienka igłą ?

Można, ale nie ma ona dużego znaczenia i nie powinna zastąpić normalnej biopsji grubo igłowej. Pomyłki diagnostyczne mogą być duże, a wyniki biopsji aspiracyjnej nie pozwalają na ustalenie stopnia złośliwości raka.